ERP5 screening methode van MFIE

In een vorig artikel heb ik geschreven over de service van MFIE (www.value-investing.eu), alsook over de papers die ze hebben geschreven met backtests van verschillende formules. In dit artikel ga ik wat dieper in op de formule die ze zelf hebben gemaakt, ERP5.

Wat is ERP5

ERP5 is niet te verwarren met het softwareprogramma Erp5, wat een systeem is voor Enterprise Resource Planning. Als U deze zoekt kan U hier terecht.

De ERP5 waar we hier over spreken is de afkorting van Earnings Yield, ROIC, Price to book en 5 year trailing ROIC. Zo weet U gelijk ook hoe de formule in elkaar zit.

Stap voor stap uitgelegd:

  1. De bedrijven sorteren op Return On Invested Capital, waarbij de beste rang 1 krijgt, de tweede beste rang 2, enzoverder.
  2. De bedrijven opnieuw sorteren, maar ditmaal op Earnings Yield, wederom krijgen de bedrijven van beste naar slechtste een rangnummer mee, waarbij 1 de beste is.
  3. Nogmaals, maar nu voor de koers-boekwaarde ratio, de laagste krijgt nummer 1, enzoverder
  4. En nu nog een laatste maal hetzelfde herhalen met de 5year Trailing ROIC.
  5. De vier bekomen cijfers worden voor elk bedrijf samengeteld
  6. De lijst wordt opnieuw gesorteerd van laag naar hoog.

Hierbij zijn dan de bedrijven met het laagste cijfer de beste.

Voor de volledigheid nog even een verduidelijking van de termen.

  • ROIC = Return on Invested Capital = EBIT / (Netto werkkapitaal + Netto Vaste Activa)
  • EBIT = Earnings before Interest and Taxes, zeg maar het operationele resultaat
  • Earnings Yield = EBIT / Bedrijfswaarde
  • 5 year Trailing ROIC = 5 opeenvolgende jaren van ROIC

Het idee voor deze screener is duidelijk afkomstig van Joel Greenblatt’s magische formule. Er wordt gezocht naar een goedkoop en rendabel bedrijf.

Earnings Yield en de koers-boekwaarde verhouding duiden aan of het bedrijf goedkoop is en hoeveel veiligheidsmarge er zit op de huidige prijs van het aandeel. De ROIC geeft aan of het bedrijf goed gebruikt maakt van zijn middelen. De 5 year trailing ROIC laat ons dan weer weten hoe het bedrijf is geëvolueerd gedurende de laatste 5 jaar.

Wat is het verschil van ERP5 met de Magische Formule?

De Magische Formule heeft als grootste probleem dat het bedrijven die éénmalig een uitzonderlijk jaar hebben een goede rang toekent. Via de earnings yield factor is het ook niet altijd duidelijk of het wel om een echt goedkoop bedrijf gaat.

Met de ERP5 screener worden deze éénmalige uitschieters minder bevoordeeld. De koers-boekwaarde factor zorgt voor een extra veiligheidsmarge (margin of safety) en de 5 Year trailing factor gaat na of het bedrijf reeds over langere tijd goed presteert.

De ERP5 Best Selection

De heren van MFIE zijn hier nog niet gestopt. Ze hebben hun formule nog verbeterd door ook de Piotroski F-score er aan toe te voegen.

In de praktijk nemen ze de aandelen met een Piotroski F-score van 7 of meer (9 is maximum) en voeren op deze resterende bedrijven de ERP5 methode uit.

Deze methode heeft volgens de backtests van 1999 tot nu een rendement behaald van 593%, dit ten opzichte van een verlies van -23% voor de S&P600 Europe over dezelfde periode.

De originele bedoeling van de ERP5 screener, is net zoals met de Magische Formule een 30-tal aandelen gespreid te kopen, en deze telkens na één jaar te verkopen en vervangen door nieuwe aandelen geselecteerd via dezelfde methode.

Zoals ik ook al schreef in vorig artikel heeft systematisch beleggen zijn voordelen, maar ik gebruik deze screener vooral om goede en goedkope bedrijven te vinden. Het bedrijf dat deze week besproken wordt in Beurloper is gevonden door gebruik te maken van de ERP5 methode.

Tips over de beurs ontvangen?

Schrijf in om net als enkele duizenden andere beleggers de tips van Sam te ontvangen

Je gegevens zijn veilig, inschrijven betekent dat je akkoord bent met het privacybeleid